<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Động Bàng

Làng Động Bàng ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Quê Ngô Kinh, Ngô Từ, Ngô Thị Ngọc Dao (mẹ vua Lê Thánh Tông), bà là tiệp dư của vua Lê Thái Tông, được phong là Quang Thục hoàng thái hậu.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt