<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Động Lang

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện vào năm 1980, tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Hiện vật thu được gồm những cụm mảnh gốm tập trung, mảnh mộ chum (xương gốm xám đen và khá cứng), nhiều mảnh gốm vốn là những đồ tuỳ táng (gốm thô, có màu gạch với xương xám), 1 số được trang trí hoa văn chải chéo nhau. Di chỉ có niên đại thuộc văn hoá khảo cổ học Sa Huỳnh.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt