<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ấp xưa Đồng Tiến

Ấp của xã Đông Hưng Thuận, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh từ sau 30/4/1975. Đông Hưng Thuận trở thành phường của quận 12 từ ngày 6/1/1997, ấp không còn nữa.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt