<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Đạt

Phụ lưu bên phải của sông Chutỉnh Thanh Hoá, dài 26 km chảy ra sông Chu ở Trịnh Vạn, huyện Thường Xuân, phía dưới sông Khao và sông Hán Han.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt