<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Đạt Ma Thiền Sư

Đền Đạt Ma Thiền Sư xã Ngoại Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, thờ thiền sư Đỗ Đô. Ông thông Phật học, đậu khoa thi Bạch Liên, được bổ làm Tăng quan đến chức Đô sát phu, pháp hiệu Đạt Ma Thiền Sư, mất năm 1288.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt