<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Đằng Châu

Đền Đằng Châu toạ lạc tại làng Đằng Châu, huyện Kim Thi, tỉnh Hưng Yên, nay là phường Lam Sơn, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đền thờ sứ quân Phạm Hồng Át, tức Phạm Bạch Hổ. Sau khi Ngô Quyền mất, hùng trưởng các xứ đua nhau nổi dậy để chiếm cứ quận áp tự giữ, xưng là sứ quân. Phạm Phòng Át chiếm Đằng Châu. Về sau thế lực suy yếu, Phạm sứ quân quy thuận Đinh Tiên Hoàng. Sau khi ông mất, dân địa phương đắp tượng, dựng đền thờ. Mộ của Phạm Hồng Át tương truyền ở làng Ngọc Vấn, chôn áo quan bằng đồng, trong quan ngoài quách dài hơn 1 trượng


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt