<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng nghề Đắc Lộc

Làng nghề thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, có nghề ép tinh dầu lạc, vừng để ăn và dầu sơ, trẩu để thắp đèn. Hạt và quả được giã nhỏ, phơi nắng, xay rửa, rồi lại đem phơi, nắm lại đem ép lấy dầu.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt