<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đặng Thị Nhu

Chiến sĩ Đặng Thị Nhu là vợ thứ Trương Văn Thám tức Hoàng Hoa Thám (Đề Thám), không rõ năm sinh. Tục gọi Bà Ba Cẩn.

Bà sớm mồ côi mẹ, cùng với cha cư ngụ ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang rồi gặp Đề Thám mà nên duyên chồng vợ.

Bà có trí dũng, từng xông pha trận mạc, giúp chồng đắc lực trong cuộc kháng Pháp. Khoảng đầu năm 1909, dù binh cùn thế kiệt, bà vẫn cùng chồng oanh liệt chỉ huy nghĩa quân chống địch trong trận đánh ở chợ Gồ, khiến các lực lượng do viên đại tá Bataille đốc suất phải nể vì.

Ngày 1-2-1909, bà và con gái là Hoàng Thị Thế bị giặc bắt. Chúng đày mẹ con bà và một số bạn chiến đấu của bà sang Guyane (Nam Mỹ). Dọc đường, thừa lúc quân canh sơ ý, bà nhảy xuống biển tự tử.

Bà Đặng Thị Nhu là một tấm gương sáng của phụ nữ nước ta.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt