<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Đặng Điền

Làng Đặng Điền ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, quê Phạm Nguyễn Du, Phạm Khuê. Phạm Nguyễn Du (1739-1786). Năm 1779, ông đậu hoàng giáp, từng làm giám sát ngự sử Hải Dương. Ông biên soạn và sáng tác nhiều, thường đi vào đề tài cuộc sống hàng ngày, văn phong thoáng đạt có cá tính.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt