<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cảng Điền Công

Cảng sông ở bên trái sông Điền Công tức sông Đá Bạc, ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, cách Hải Phòng 22,5km theo đường sông. Cảng lập hồi thuộc Pháp gọi là Port Redon, để chuyên chở than Đông Triều về Hải Phòng, nay có đường sắt nối với Kép và Uông Bí.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt