<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Định Công

Di chỉ khảo cổ học thuộc xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Tại đây đã phát hiện được 6 trống đồng nhóm B, kiểu B2 vào các năm 1973, 1977.

Trống thứ nhất được phát hiện vào tháng 11/1973, hiện lưu giữ ở sở Văn Hoá Thông Tin Thanh Hoá. Trống bị mất thân, chỉ còn phần mặt trống đường kính 60cm. Chính giữa mặt là hình sao nổi 12 cánh, xen giữa các cánh cứ 1 hoa văn lông công là 1 hoa văn hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 9 vành hoa văn và một số đường chỉ trơn vành, một hình chữ S, vành 2, 5, 7, 9 văn răng lược, vành 3, 4, 8 là vòng tròn chấm giữa, vành 6 là 6 hình chim mỏ, đuôi dài có mào bay ngược chiều kim đồng hồ. Thuộc nhóm B, kiểu B2.

Trống thứ hai được phát hiện vào tháng 11/1973, hiện lưu giữ ở đâu không rõ. Trống chỉ còn non nửa mặt, đường kính 39cm. Chính giữa mặt là hình sao nổi 8 cánh, xen giữa các cánh là hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 7 vành hoa văn, vành 1, 3, 5, 7 văn răng lược, vành 2, 6 là vòng tròn chấm giữa, vành 4 có 4 hình chim mỏ, đuôi dài, có mào, bay ngược chiều kim đồng hồ. Thuộc nhóm B, kiểu B2.

Trống thứ ba được phát hiện vào cuối năm 1977, hiện lưu giữ ở đâu không rõ. Trống chỉ còn lại 1 mảnh ở giữa mặt, đường kính mặt 44cm. Chính giữa là hình sao nổi 12 cánh, xen giữa các cánh cứ 1 hoa văn lông công lại đến 1 hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 7 vành hoa văn. Vành 1, 3, 5, 7 văn răng lược, vành 2, 6 vòng tròn chấm giữa, vành 4 có 4 hình chim mỏ, đuôi dài, có mào, bay ngược chiều kim đồng hồ. Thuộc nhóm B, kiểu B2.

Trống thứ tư được phát hiện vào cuối năm 1977, không rõ nơi lưu giữ. Trống chỉ còn phần tang và phần mặt, đường kính mặt 45,5cm. Chính giữa mặt là hình sao nổi 12 cánh, xen giữa các cánh cứ 1 hoa văn lông lông lại đến 1 hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 7 vành hoa văn, vành 1, 3, 5, 7 văn răng lược, vành 2, 6 là vòng tròn có chấm giữa, vành 4 có 4 hình chim mỏ, đuôi dài, có mào, bay ngược chiều kim đồng hồ. Thuộc nhóm B, kiểu B2.

Trống thứ năm được phát hiện vào cuối năm 1977, không rõ nơi lưu giữ. Trống chỉ còn lại mặt, đường kính mặt 61,2cm. Chính giữa mặt là hình sao nổi 12 cánh, xen giữa các cánh cứ 1 hoa văn lông lông lại đến 1 hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 7 vành hoa văn, vành 1 hình chữ S gãy khúc, vành 2, 6 vòng tròn chấm giữa, vành 3, 5, 7 văn răng lược, vành 4 có 4 hình chim mỏ, đuôi dài, có mào, bay ngược chiều kim đồng hồ. Thuộc nhóm B, kiểu B2.

Trống thứ sáu được phát hiện vào cuối năm 1977, không rõ nơi lưu giữ. Trống cao 35cm, đường kính mặt 45cm. Chính giữa là hình sao nổi 12 cánh, xen giữa các cánh cứ 1 hoa văn lông lông lại đến 1 hình chữ V ngược lồng nhau. Từ trong ra ngoài có 7 vành hoa văn, vành 1, 3, 5, 7 văn răng lược, vành 2, 6 là vòng tròn có chấm giữa, vành 4 có 4 hình chim mỏ, đuôi dài, có mào, bay ngược chiều kim đồng hồ. Tang có 2 loại hoa văn chấm dải và răng lược. Lưng có các cột hoa văn vạch chéo song song bố trí theo chiều thẳng đứng chia thành các ô. Trống có 4 quai chia thành 2 cặp, trang trí vặn thừng. Thuộc nhóm B, kiểu B2.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt