<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Đoàn Thành

Di tích thành cổ Đoàn Thành thuộc phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Thành cổ này còn gọi là Thành Lạng hay Lạng Thành. Thành do Trương Phụ xây dựng vào thời Lý. Thành có chu vi 603 trượng 2 thước, cao 1 trượng 1 thước 5 tấc, có văn bia. Đời Cảnh Hưng có tu bổ thêm. Năm 1834 thay đổi đắp lại, chu vi hơn 1200m, cao 3m.

Đây là một di tích kiến trúc quân sự có giá trị về lịch sử cũng như giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Đoàn Thành Lạng Sơn khi mới xây dựng là trấn thành (Quân sự) sau đó trở thành một đô thị, một trung tâm hành chính. Đã được xếp hạng di tích Quốc gia.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt