<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thôn Đường Nguyễn

Đường Nguyễn là tên gọi tắt hai thôn ở trấn Sơn Tây: thôn Đường Lâm và thôn Nguyễn Gia Loan. Thôn Đường Lâm là quê Ngô Quyền, Ngô Xương Xí và thôn Nguyễn Gia Loan, thôn ấp của sứ quân Nguyễn Khoan. Trước đây hai thôn thuộc huyện Yên Lạc, trước thuộc tỉnh Sơn Tây, nay thuộc Vĩnh Phúc.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt