<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Bà Đô

Rạch ở phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, bắt nguồn từ các ao đầm phía trong chảy ra rạch Bến Nghé, ở đầu đường Hàm Tử. Ngày nay, lòng rạch phần bị lấp, phần được thay bằng hệ thống cống thoát nước, không còn lộ thiên nữa. Còn có tên là rạch Bến Chiếu (có lẽ bến này chuyên bán chiếu sản xuất ở Xóm Chiếu quận 4).

Cầu ở đường Hàm Tử bắc qua rạch Bà Đô, dài 10,5m, rộng 5,8m, hai lề 2,3m. Tên cầu do tên rạch mà ra. Còn gọi là cầu Thị Đô.

Vè chèo ghe ở Sài Gòn có câu:

Kể từ chợ Sỏi trở vô

Xóm Lá là chợ, Thị Đô là cầu.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt