<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Đơn Duệ

Làng xưa thuộc huyện Minh Linh, sau đổi là Vĩnh Linh từ đời Hàm Nghi, tỉnh Quảng Trị, ở phía Đông chợ Đơn Duệ.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt