<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Mộ Đường Dù

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1972, tại gò Đường Dù, thôn Thiên Đông, xã Đông Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. Di chỉ là một ngôi mộ cổ, huyệt mộ dài 8,20m, rộng 2,85m; nền mộ xếp gỗ và gạch xếp làm vách mộ, phía trên vách xây bằng gạch múi bưởi để cuốn nóc, trong mộ chia làm 3 ngăn. Mộ có 2 áo quan đặt ngửa không có nắp.

Hiện vật thu được gồm: đồ đồng có gương và nắp bình; một bộ đồ mộc bằng gỗ, như: lưỡi hái, dùi nhọn, đột, đục đinh, đục vũm, cưa ngang, khoan tay. Đây là bộ đồ mộc bằng gỗ đầu tiên tìm thấy ở nước ta, ngoài ra còn một số đồ gỗ khác như chày, dao găm, giáo, kiếm, bút lông, bút quét sơn, bát đựng sơn… Đồ gốm có 10 chiếc như vò, ấm, lon… Mộ Đường Dù có niên đại thế kỷ 1 sau Công Nguyên.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt