<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Gia Phu

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1992, thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hiện vật là 20 công cụ gồm có: 8 chiếc rìu lưỡi ngang, 10 chiếc rìu lưỡi dọc, 2 chiếc mũi nhọn. Ngoài ra còn thấy 27 mảnh tước còn giữ nguyên vỏ cuội, có 12 mảnh tước dài từ 4,6 - 6cm, 3 mảnh dài từ 3 - 4cm, 2 mảnh dài trên 6cm. Di chỉ thuộc văn hoá khảo cổ học Sơn Vi.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt