<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Bà Hoà

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1999, tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, gồm 3 mộ chum ở độ sâu 0,6 – 1,2m. Mộ chum 1 đường kính miệng 0,32m, eo thắt, thân rộng 0,4m, trên thân có khắc hoa văn.  Mộ chum 2, bị vỡ ra các mảnh.  Mộ chum có 3 kích thước lớn và dày hơn cũng bị vỡ ra nhiều mảnh, trong lòng chứa 2 nồi gốm nhỏ.  Theo các nhà chuyên môn, đây là những mộ chum chôn người chết có kèm đồ tuỳ táng.  Di chỉ có niên đại của di tích cách ngày nay trên 3.000 năm.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt