<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Ghềnh Tháp

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1983, trên núi Thu Mộc, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tháp được xây toàn bằng gạch bìa, đáy tháp quy vuông mỗi chiều 16m, lòng tháp rỗng, mỗi chiều 1,5m, độ cao còn lại 0,9m với 18 lớp gạch xếp. Tháp rỗng lòng, bốn mặt tháp có bốn cửa giả tháp dựng theo hướng gần chính bắc nam.

Hiện vật thu được chủ yếu là những vật liệu kiến trúc trong đó có ngói mũi hài đơn loại nhỏ, ngói bản ngói bản ngói móc, gạch bìa, gạch vuông, gạch hình khay, gạch hình vành khăn. Vách núi phía đông di tích thu được 1 phác vật bia. Xung quanh thu được gạch ngói tượng chân thú, 1 số tượng đầu phượng. Di chỉ có niên đại cuối Trần đầu Lê.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt