<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thị xã Mường Lay

Thị xã nhỏ nằm ở phía Bắc tỉnh Điện Biên. Đông, Tây, Nam giáp huyện Mường Chà. Bắc giáp tỉnh Lai Châu.

Diện tích: 114,06km2

Dân số: 14379 người (2004)

Mật độ dân số: 177 người/km2

Bao gồm xã Lay Nưa và hai phường Sông Đà và Na Lay.

Địa hình đồi núi thấp, thị xã là nơi con sông Nậm Na nhập vào sông Đà. Quốc lộ 6, 12 chạy qua.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt