<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thị xã Gia Nghĩa

Tỉnh lỵ tỉnh Đắk Nông. Đông giáp huyện Đắk G’Long. Tây giáp huyện Đắk R’lấp. Bắc giáp huyện Đắk Song. Nam giáp Lâm Đồng.

Diện tích: 286,64 km2.

Dân số: 35.599 người (tháng 6 năm 2005).

Bao gồm 5 phường: Nghĩa Đức, Nghĩa Thành, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Trung và 3 xã: Đắk R’Moan, Quảng Thành, Đắk Nia.

Gia Nghĩa là thị xã tỉnh lỵ tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Nghị định số 82/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ Việt Nam.

Trước năm 1975, Gia Nghĩa là tỉnh lỵ tỉnh Quảng Đức. Sau khi tỉnh Quảng Đức nhập vào Đắk Lắk, Gia Nghĩa là thị trấn của huyện Đắk Nông.

Đến thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông du khách có thể tham quan thác Ba Tầng, thác Liêng Nung. Ngoài ra du khách còn có thể viếng thăm chùa Pháp Hoachùa Quảng Đức.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt