<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tổng Long Hưng Thượng

Năm 1836 là một trong 6 tổng của huyện Tân Long, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, gồm 22 thôn. Năm 1880, là 1 trong 12 tổng của hạt Chợ Lớn, gồm 16 xã thôn. Năm 1910, là 1 trong 12 tổng của tỉnh Chợ Lớn, gồm 7 xã thôn. Năm 1944, là trong 3 tổng của quận Gò Đen, tỉnh Chợ Lớn, gồm 5 xã thôn. Nay thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt