<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Vàm Cỏ Tây

Con sông lớn thứ 2 ở tỉnh Long An, còn gọi là Vàm Cỏ Bé, là nhánh phía Tây của sông Vàm Cỏ, nguồn từ tỉnh Prey Veng (Campuchia) chảy qua tỉnh Svay Riêng, vùng Đồng Tháp Mười, thành phố Tân An đến địa bàn huyện Tân Trụ thì hợp với sông Vàm Cỏ Đông, đổ ra cửa Soài Rạp. Tên xưa là sông Hưng Hoà hay sông Vũng Cù. Đoạn thượng nguồn gọi là sông Lông Khốt hay sông Tam Dưỡng. Thành phố Tân An của tỉnh Long An nằm bên hữu ngạn sông này. Quốc lộ 1A vượt sông bởi cầu Tân An.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt