<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Trà Bồng

Sông Trà Bồng dài 55km phát nguồn từ vùng Thanh Bồng, phía Tây Bắc huyện Trà Bồng, chảy xuyên qua huyện Trà Bồng và huyện Bình Sơn theo hướng từ Tây sang Đông. Đến gần thị trấn Châu Ổ thì ngoặc lên phía Bắc đổ ra cửa Sa Cần ở vũng Dung Quất. Sông Trà Bồng có các phụ lưu như: Sa Thin, Trà Pốt, Trà Sang. Nước sông cạn, lòng sông hẹp, vào mùa khô hạn, thuyền bè qua lại khó khăn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt