<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Sông Thị Vải

Di chỉ khảo cổ học ở lưu vực sông Thị Vải, thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trên các cù lao của nhiều nhánh sông này, một số điểm có vết tích cư trú thời phong kiến như cù lao Bà Hào, ngọn Ông Chùa, miếu Bà Năm… Đáng chú ý là các di tích cư trú kiểu nhà sàn thời tiền sử tích tụ dọc  sông và cù lao, có nơi tích tụ hàng vạn cây cọc, có thể thuộc nhiều thời kỳ sinh tụ với lượng chứa phong phú dấu tích văn hoá xưa., chỉ thị về một mô thức sống nông – chài ở vùng môi sinh nước mặn. Ở một số bãi cọc còn tìm đuợc khuôn đúc rìu, giáo, hay lao có ngạnh bằng sa thạch, 2 mảnh đàn đá, bàn mài lõi vòng, bàn xoa gốm, mảnh cà răng và nhiều công cụ lao động và đồ dùng sinh hoạt khác.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt