<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Thái Bình

Hệ thống sông Thái Bình là hợp lưu của các con sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Đuống gặp nhau tại thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Từ đây phân thành hai nhánh là sông Kinh Thầy và sông Thái Bình. Sông Thái Bình dài 93km, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua tỉnh Hải Dương.

Sông Thái Bình đoạn trên có tên là sông Hàm Giang chảy qua làng Hàm Giang, thuộc thành phố Hải Dương, đến huyện Cẩm Giàng nhận nước sông Nghĩa Trụ chảy qua Kẻ Sặt, qua huyện Tứ Kỳ gọi là sông Quý Cao. Đoạn hạ lưu dài 35km, chảy qua thành phố Hải Phòng, làm ranh giới giữa hai huyện Vĩnh Bảohuyện Tiên Lãng, rồi đổ ra biển ở cửa biển Thái Bình.

Sông Thái Bình nối với sông Hồng thông qua sông Luộc ở phía Nam và sông Đuống ở phía Bắc tạo thành hệ thống sông Hồng - Thái Bình, giúp phân nước sông Hồng vào mùa lũ. Gần cửa Thái Bình có sông Hóa tách từ sông Luộc chảy vào sông Thái Bình.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt