<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Ngự Hà

Vị trí
 

Sông Ngự Hà là một đoạn của sông Kim Long được đào vét, uốn thành hình chữ L, chảy quanh Kinh thành Huế. Phần còn lại ở thượng lưu thuộc phường Kim Long, gọi là sông Lấp. Phần còn lại ở hạ lưu thuộc các phường Phú Hiệp và Phú Hậu.

Lịch sử
 

Nguyên trước kia sông Kim Long chảy phía sau phủ Phú Xuân. Năm 1803, vua Gia Long mở rộng Kinh thành, từ đó, một phần sông Kim Long nằm trong lòng thành, dòng chảy không thông. Năm 1805, do nhu cầu vận chuyển hàng hoá ra vào Kinh Thành, vua cho khơi đào nạo vét đoạn từ Đông Thành Thuỷ Quan đến khu vực kho tàng của triều đình, gọi là sông Thanh Câu.

Năm 1825, vua Minh Mạng tiếp tục cho đào đoạn từ khu vực kho tàng của triều đình đến Tây Thành Thuỷ Quan, nhập với sông Thanh Câu rồi đặt tên chính thức là Ngự Hà. Sông Ngự Hà nối liền sông Đông Ba với sông Kẻ Vạn, chia Kinh thành ra hai phần Nam và Bắc.

Trên sông Ngự Hà, từ Tây sang Đông có các cầu cống như: cống Thuỷ Quan, cống Tây Thành Thuỷ Quan, cầu Vĩnh Lợi, cầu Bình, cầu Khánh Ninh, cầu Son, cầu Ngự Hà, cống Đông Thành Thuỷ Quan, cầu Hàm Tế.

Bờ Bắc sông Ngự Hà là các phường Tây Lộc, Thuận Lộc. Bờ Nam sông là các phường Thuận Hoà, Thuận Thành và một phần phường Thuận Lộc.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt