<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Ngàn Sâu

Sông phát nguyên từ các đỉnh núi trên dãy Giăng Màn ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, chảy ngược lên phía Bắc qua huyện Vũ Quang, huyện Hương Sơn, huyện Đức Thọ, rồi họp dòng với sông Ngàn Phố tại bến sông Tam Soa tạo thành sông La. Sông chảy qua vùng hoàn toàn rừng, núi bờ dốc, nước đục đen, có nhiều khí độc, phân biệt rõ rệt với nước sông Ngàn Phố rất trong. Thời nhà Hồ gọi sông này là Ác Giang. Phụ lưu có sông Tiêm, sông Trúc (Rào Nỗ) và sông Ngàn Trươi. Đây là địa bàn hoạt động của nghĩa quân Phan Đình Phùng


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt