<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Lôi Giang

Sông ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, từ sông Lòng Tàu đến sông Vàm Sác, dài độ 1.100m. Chính âm là Lôi Giáng, vốn có nghĩa là “sấm sét đánh xuống”, bị bỏ dấu khi in trên bản đồ thời Pháp thuộc. Người địa phương cho biết vùng này thường bị sét đánh trong mùa mưa hơn những nơi khác.

Cầu bắc qua sông Lôi Giang, trên tuyến đường Nhà Bè-Cần Giờ, thuộc xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Cầu xây năm 1984, khánh thành năm 1985.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt