<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Kim Long

Sông Kim Long chảy trên địa bàn phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nối liền sông đào Kẻ Vạn với sông Hương. Nguyên trước đây sông Kim Long chảy phía sau Kinh thành Phú Xuân. Năm 1803, khi Gia Long mở rộng Kinh đô thì một đoạn sông nằm phía trong Kinh Thành. Đoạn còn lại chảy qua phường Kim Long ở thượng lưu và phường Phú Hiệp, Phú Cát ở hạ lưu. Đoạn này có tên là sông Lấp.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt