<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Hoàng Long

 Sông ở tỉnh Ninh Bình, chảy từ huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình, hợp với sông Bôi ở Kênh Gà, Gia Viễn, và vào sông ĐáyGián Khẩu. Khúc chảy qua xã Diềm Xá, có tên là Điềm Giang. Tương truyền, Đinh Bộ Lĩnh giết bò khao các bạn trẻ tập trận cờ lau, người chú đuổi đánh, Đinh Bộ Lĩnh chạy đến bờ sông, có rồng vàng nổi lên đưa sang bờ bên kia, do đó, sông được gọi tên thế.

Dọc bờ sông Hoàng Long, có quê Đinh Bộ Lĩnh và kinh đô Hoa Lư; quê Quốc Sư Nguyễn Minh Không triều Lý, nhiều địa danh lch sử – văn hóa gắn vời các làng ven sông: “Chuông Điền, chợ Hồi, hội Ngô Đồng”. Đường quốc lộ 1A vượt qua sông Hoàng Long ở Gián Khẩu. Có cầu Giáng Khẩu bắc qua thuộc xã Ninh Giang huyện Hoa Lư và xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt