<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Chu
Tân Lạc - Hoà Bình

Sông Chu là phụ lưu sông Bưởi nguồn từ Tây Bắc huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình chảy qua huyện lỵ Tân Lạc, xuống huyện lỵ Lạc Sơn gặp sông Cái và sông Tang thành sông Bưởi chảy vào sông Mã ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.


Thanh Hoá

Sông Chu thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá, dài 325km. Sông bắt nguồn từ dãy Pu Pan độ cao 1800m ở tỉnh Sầm Nưa nước Lào chảy sang địa phận tỉnh Thanh Hoá (phần chảy ở nước Lào gọi là Nậm Sam) qua Bái Thượng, Lam Sơn, vào sông ở ngã ba Bông, xã Thanh Dương (Ràng).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt