<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Cầu Chày

Sông Cầu Chày tức sông Ngọc Chuỳ, dài 87 km nguồn từ núi Đàn Cao 375m ở huyện Ngọc Lặc, gần Lang Chánh, chảy qua huyện Lang ChánhThiệu Hoá rồi hợp với sông Mã ở hạ lưu và sông Đò Lèn, sông nước rất đục và cạn (sông Cầu Chày chó chạy đứt đuôi).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt