<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tỉnh xưa Sông Bé

Tỉnh được thành lập năm 1976, trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Bình Dương, Phước Long và Bình Long thời Việt Nam Cộng Hoà. Sông Bé là tên một con sông lớn chảy trên địa bàn tỉnh.Thời gian đầu mới thống nhất, với nền kinh tế tự cung tự cấp, trào lưu hợp nhất các tỉnh thành diễn ra trong cả nước. Đến năm 1997, do nhiều yếu kém trong công tác quản lý, tỉnh lại tách ra thành hai tỉnh Bình DươngBình Phước. Tỉnh Bình Dương có địa giới hành chính giống như thời Việt Nam Cộng Hoà. Còn tỉnh Bình Phước là hai tỉnh Phước Long và Bình Long cũ.

 Vị trí

Tỉnh Sông Bé có địa giới hành chính như sau: Bắc giáp Campuchia. Đông và Đông Bắc giáp Đắk LắkLâm Đồng. Đông Nam giáp tỉnh Đồng Nai, Tây và Tây Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh. Tây Giáp Tây Ninh.

Phân chia hành chính

Khi mới thành lập, tỉnh Sông Bé có 14 huyện, nguyên là 14 quận của 3 tỉnh cũ: Tân Uyên, Lái Thiêu, Dĩ An, Châu Thành, Bến Cát, Dầu Tiếng, Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành, Bù Đốp (đổi tên từ Bố Đức), Đồng Xoài (đổi tên từ Đôn Luân), Bù Đăng (đổi tên từ Đức Phong), Phước Bình, Phú Giáo.

Năm 1977 hợp nhất 3 huyện Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành thành huyện Bình Long, hợp nhất 3 huyện Bù Đốp, Phước Bình, Bù Đăng thành huyện Phước Long, hợp nhất 2 huyện Đồng Xoài và Phú Giáo thành huyện Đồng Phú. Năm 1987 lập lại huyện Lộc Ninh từ một số xã của 2 huyện Bình Long và Phước Long. Năm 1988 lập lại Bù Đăng từ một số xã của huyện Phước Long.

Đến cuối năm 1996, tỉnh Sông Bé được chia thành 1 thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh lỵ) và 8 huyện: Bình Long, Phước Long, Lộc Ninh, Đồng Phú, Tân Uyên, Bến Cát, Thuận AnBù Đăng.

Sự biến đổi diện tích và dân số

Năm 1979: diện tích 9745 km², dân số 722.300 người

Năm 1981: diện tích 9859 km², dân số 671.000 người

Năm 1984: diện tích 9859 km², dân số 734.200 người

Năm 1993: diện tích 9442 km², dân số 939.000 người

Năm 1995: diện tích 8519,4 km², dân số 1.081.700 người

Tình hình sau khi chia tách

Sau khi tách, tỉnh Bình Dương có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, hiện nay là một vùng trọng điểm công nghiệp của miền Đông Nam Bộ. Bình Phước vẫn là một tỉnh nghèo, khó khăn, chậm phát triển.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt