<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Ông Nhiêu

Rạch làm ranh giới hai phường Long Trường và Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, từ rạch Trao Trảo đến sông Đông Nai, dài độ 6.500m.

Cầu bắc qua rạch Ông Nhiêu, làm ranh giới giữa hai phường Phú Hữu và Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, trên tỉnh lộ 33, dài 89,3m, rộng 7m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt