<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Quận Tân Bình

Tổng quan

Tân Bình là một quận nội thành nằm ở Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Phía Bắc giáp quận Gò Vấpquận 12. Phía Tây giáp quận Tân Phú, ranh giới là đường Trường Chinh và Âu Cơ. Phía Đông giáp quận Phú Nhuận, quận 3quận 10. Phía Nam giáp quận 11.

Về hành chánh, hiện nay quận bao gồm 15 phường mang số từ 1-15.

Quận Tân Bình có địa lý bằng phẳng, cao trung bình là 4-5 m, cao nhất là khu sân bay khoảng 8 - 9 m, trên địa bàn còn có kênh rạch và còn đất nông nghiệp.

Công viên Hoàng Văn Thụ - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Đến Tân Bình, du khách có dịp tham qua nhiều di tích lịch sử tôn giáo như: công viên Hoàng Văn Thụ, chùa Viên Giác, chùa Phổ Quang, chùa Hải Ấn, chùa Hải Quảng, chùa Phước Thạnh, chùa Giác Lâm, chùa Ân Tông, chùa Bửu Lâm Tịnh Uyển, Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ.....cùng nhiều địa điểm hấp dẫn khác

Lịch sử

Tân Bình là tên huyện lúc đầu Nguyễn Hữu Cảnh đặt cho vùng đất phương Nam mới khai phá. Khi ấy, Tân Bình là huyện duy nhất của dinh Phiên Trấn, phủ Gia Định. Về sau được nâng lên thành phủ thuộc trấn Phiên An. Năm 1836 thì thuộc tỉnh Gia Định. Năm 1957, trở thành quận của tỉnh Gia Định. Sau ngày giải phóng, Tân Bình trở thành quận của thành phố Hồ Chí Minh, gồm có 26 phường, diện tích 38,5km2. Năm 1988 sáp nhập lại còn 20 phường. Năm 2003, tách phần phía Tây lập quận Tân Phú theo Nghị định 130/2003/NĐ-CP của Chính Phủ.

Xã hội

Trước khi tách quận, Tân Bình là quận nội thành có diện tích lớn nhất thành phố và là địa phương có số lượng dân nhập cư cao nhất nước. Theo thông tin từ website quận, dân số Tân Bình qua các năm như sau:

 •  Năm 1976 là 280.642 người

 •  Năm 1980 là 250.472 người.

 •  Năm 1985 là 287.978 người

 •  Năm 1990 là 357.202 người

 •  Năm 1995 là 464.165 người

 •  Năm 1999 là 612.252 người

 •  Năm 2000 là 646.407 người

Năm 2003 là 754.160 người. Sau khi chia tách, quận Tân Bình có số dân là : 430.160 người, quận Tân Phú có số dân là: 324.000 người. Cuối năm 2004 dân số thực tế cư trú là 404.239 người. Đến tháng 6 năm 2005, ước dân sô thực tế cư trú  là 411.000 người. Theo thông tin trang website của Cục Thống kê thành phố, năm 2006, dân số quận Tân Bình là 387.681 người. Qua 3 cuộc tổng điều tra dân số, tỷ trọng dân số quận Tân Bình so với thành phố: năm 1979 : 7,72 %; năm 1989: 8,5% và năm 1999: 11,49%. Năm 2004 thành phố tổ chức điều tra dân số, quận Tân Bình mới chiếm tỷ lệ 6,6% thành phố.

Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Mức tăng dân số tự nhiên của quận giảm dần qua các năm:

 • Từ năm 1976 – 1980 bình quân năm 1,68%.

 • Từ năm 1981 – 1985 bình quân năm 1,79%.

 •  Từ năm 1986 – 1990 bình quân năm 1,55%.

 • Từ năm 1991 – 1995 bình quân năm 1,53%.

 • Từ năm 1996 – 2000 bình quân năm 1,38%.

 • Từ năm 2001 – 2005 bình quân năm 1,18%.

Về dân tộc: dân tộc Kinh chiếm 93,33%; Hoa 6,38%; Khmer 0,11%; các dân tộc khác là Tày 0,05%, Thái 0,01%, Nùng 0,03%, Mường 0,02%, Chăm 0,02% và người nước ngoài . . . Phường có nhiều người Hoa là phường 9, 10.

Về tôn giáo: Phật giáo chiếm 19,62%, Công giáo 22,9%, Tin lành 0,37%, Cao đài 0,4 %, Hoa hảo 0,01; Hồi giáo 0,02%, không có đạo chiếm 56,68% ( số liệu tổng điều tra dân số 1999). Toàn quận có 140 cơ sở tôn giáo trong đó, Phật giáo 74, Công giáo 60, Tin lành 4, Cao đài 2.

Hệ thống các công trình phúc lợi xã hội của quận hiện nay gồm: Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Văn hoá Thể thao, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bệnh viện Tân Bình.

Kinh tế

Cùng với sự phát triển của thành phố, kinh tế quận Tân Bình cũng trải qua nhiều giai đoạn với những định hướng phát triển khác nhau. Thời kỳ 1975 - 1985, trong nền kinh tế tập trung kế hoạch hóa, thì cơ cấu kinh tế Tân Bình là sản xuất Tiểu thủ công nghiệp, Nông nghiệp và Thương nghiệp. Trong 5 năm đầu của thời kỳ đổi mới 1985 – 1990, cơ cấu kinh tế của quận chuyển dịch theo hướng Công nghiệp  Tiểu thủ công nghiệp, Thương nghiệp và Nông nghiệp. Giai đoạn 1991 cho đến năm 2003 chưa tách quận, cơ cấu kinh tế là: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thuơng mại - Dịch vụ. Giai đoạn này là giai đoạn phát triển mạnh nhất, nhanh nhất kể cả về kinh tế, xây dựng phát triển đô thị hóa và biến động tăng dần số cơ học. Là quận có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất thành phố, chiếm tỷ trọng từ 15% đến 19% và có mức tăng bình quân hàng năm trên 15%. Doanh thu thương mại dịch vụ mức tăng là 18 % năm.

Năm 2004 sau khi tách quận, hiện trạng phần lớn cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ nằm trên địa bàn Tân Bình, nên cơ cấu kinh tế quận Tân Bình đã xác định chuyển đổi là: Thương mại - Dịch vụ, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp. Cơ cấu ngành nghề: Thuơng mại chiếm 40%, dịch vụ 32%, công nghiệp 18% và hoạt động khác 10%.

Trung tâm triển lãm quốc tế thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Theo thông tin từ website quận, 6 tháng đầu năm 2008, 6 tháng đầu năm 2008, tổng doanh thu Thương mại - Dịch thực hiện được 15.744,6 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm (30.443 tỷ đồng) tăng 38,8% so với cùng kỳ năm 2007; giá trị sản xuất Công nghiệp thực hiện 1.680,790 tỷ đồng, đạt 40,13 % kế hoạch năm (4.189 tỷ đồng), tăng 12,62% so với cùng kỳ năm 2007; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 79,7 triệu USD tăng 11,9% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu công nghiệp là 34,79 triệu USD, tăng 11,09% so với cùng kỳ, xuất khẩu thương mại là 44,91 triệu USD, tăng 12,54% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu thương mại là 151,8 triệu USD, tăng 72,06% so với cùng kỳ năm 2007. Quận đã thu ngân sách nhà nước đạt 539.299 tỷ đồng, đạt 58,59% dự toán thành phố, tăng 50,24% so cùng kỳ năm 2007. Trong đó, thuế Công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 359,277 tỷ đồng, đạt 49,22% so với dự toán thành phố, tăng 37,56% so cùng kỳ năm 2007; các chỉ tiêu khác đều đã hoàn thành và vượt trên 60% dự toán thành phố giao năm 2008.

Giao thông

Quận Tân Bình có 2 cửa ngõ giao thông quan trọng của cả nước: Cụm cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ( diện tích 7,44 km2  ) và quốc lộ 22 về hướng Tây Ninh, Campuchia. Mạng lưới giao thông đô thị trên địa bàn quận cũng khá phát triển. Tuyến đường Trường Chinh - Cộng Hoà - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi đã và đang được mở rộng để đảm bảo giao thông thông suốt từ quận Tân Bình đến các quận trung tâm của thành phố.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt