<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Các Mác

Núi Các Mác thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tên núi do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong thời kỳ sống ở đây để lãnh đạo kháng chiến.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt