<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện xưa Bình Dương

Trong thời kỳ 1698-1802, Bình Dương là tên tổng của huyện Tân Bình, dinh Phiên Trấn, phủ Gia Định. Năm 1802, vua Gia Long đổi phủ Gia Định thành trấn Gia Định. Năm 1808, dinh Phiên Trấn đổi thành trấn Phiên An. Tổng Bình Dương trở thành huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Năm 1820, huyện Bình Dương gồm 2 tổng, 150 xã, thôn, phường lân, ấp; phía đông giáp biển Cần Giờ, tây giáp vùng phía bắc tỉnh Bình Dương hiện nay, nam giáp tổng Tân Phong, huyện Tân Long; đông giáp tổng Bình Cách, huyện Thuận An. Huyện lị ở đạo Quang Uy, sau dời đến thôn Tân Thái Năm 1820, phần lớn diện tích của huyện nằm trên địa phận huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt