<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Yên Thành

Vị trí

Huyện tỉnh Nghệ An. Đông giáp huyện Diễn Châu. Tây giáp huyện Đô Lươnghuyện Tân Kỳ. Nam giáp huyện Đô Lươnghuyện Nghi Lộc. Bắc giáp huyện Tân Kỳhuyện Quỳnh Lưu.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 546,9km2

Dân số: 259.900 người (2004)

Mật độ dân số: 475 người/km2

Bao gồm TT Yên Thành và 35 xã: Tân Thành, Đức Thành, Mã Thành, Lăng Thành, Kinh Thành, Hậu Thành, Phúc thành, Quang Thành, Tây Thành, Đô Thành, Thọ Thành, Đồng Thành, Bắc Thành, Thịnh Thành, Minh Thành, Đại Thành, Vĩnh Thành, Viên Thành, Sơn Thành, Công Thành, Hồng Thành, Phú Thành, Văn Thành, Hợp Thành, Tăng Thành, Hoa Thành, Xuân Thành, Hoa Thành, Nam Thành, Nhân Thành, Long Thành, Lý Thành, Liên Thành, Khánh Thành và Bảo Thành.

Huyện thành lập năm 1837 trên đất trích từ huyện Nam Đàn và Đông Thành, tỉnh Nghệ An.

Tiềm năng

Yên Thành là vùng đất nữa trung du miền núi, nữa đồng bằng với nghề chính là phát triển nông nghiệp và chăn nuôi.

Đến huyện Yên Thành du khách có thể ghé thăm đền Trần Quốc Duy, đền Thị Cận hay các làng nghề của huyện cũng hết sức phong phú và đa dạng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt