<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Yên Định

Vị trí

Yên Ðịnh là một huyện bán sơn địa của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Hoằng Hoá. Tây giáp huyện Ngọc Lặchuyện Thọ Xuân. Nam giáp huyện Thiệu Hoáhuyện Thọ Xuân. Bắc giáp huyện Vĩnh Lộc.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 216,1 km2

Dân số: 165.300 người (2004)

Mật độ dân số: 765 người/km2

Bao gồm hai thị trấn Quán Lào, Nông Trường Thống Nhất và 27 xã: Yên Lâm, Yên Tâm, Yên Giang, Quý Lộc, Định Hoà, Định Thành, Yên Phú, Yên Thọ, Yên Trung, Yên Trường, Yên Bái, Yên Phong, Yên Thái, Yên Hùng, Yên Thịnh, Yên Minh, Yên Lạc, Định Tăng, Định Công, Định Tân, Định Tiến, Định Long, Định Liên, Định Tường, Định Hưng, Định Hải và Định Bình.

Lịch sử

Đây là vùng đất tạo nên các huyện Từ Phố và Võ Biên thuộc quận Cửu Chân, sau đó đổi tên thành các huyện Quân An và Ninh Duy. Thời thuộc Ðường, hợp lại thành huyện Quân Ninh. Ðến thời Ðại Việt tự chủ, huyện được gọi là An Ðịnh rồi Yên Ðịnh.

Sau năm 1945, Yên Ðịnh vẫn là đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá, bỏ đơn vị hành chính trung gian là cấp tổng và thành lập đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó có 6 xã được bắt đầu bằng chữ Yên (Phong, Phú, Ninh, Thọ, Khang, Quý) và 6 xã bằng chữ Ðịnh (Hoà, Thanh, Tân, Hưng, Long, Tường).

Ðến năm 1949 - 1950, 12 xã được tách thành 24 xã. Khi thực hiện giảm tô (1954 - 1955) huyện được chia thành 28 xã. Năm 1976 còn 27 xã do hai xã vùng Yên (Yên Quý và Yên Lộc) nhập thành xã Quý Lộc.

Ngày 18-11-1996, Chính phủ ra Nghị định số 72/CP tái lập lại các huyện cũ.

Tiềm năng

Địa hình đồi núi và đồng bằng. Phía Bắc là dải đồi núi thưa thớt với các đồi lượn sóng cao trung bình 200m, thung lũng mở rộng. Phần còn lại là vùng xen kẽ giữa đồi núi và đồng bằng. Sông Mã chảy qua từ đầu đến cuối huyện. Các con sông nhỏ như: sông Hép, sông Cầu Chày, sông Man Định đã bị vùi lấp chỉ còn lại những hồ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt