<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Xuân Trường

Vị trí

Xuân Trường là huyện nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Nam Định. Tây Bắc - Bắc và Đông Bắc giáp sông Hồng, ngăn cách với tỉnh Thái Bình. Nam giáp huyện Hải Hậuhuyện Giao Thuỷ. Tây giáp sông Ninh Cơ ngăn cách với huyện Trực Ninh. Đông Nam giáp huyện Giao Thuỷ, ranh giới là con sông Sò.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 112,9 km2

Dân số: 172.600 người 2004

Mật độ: 1.529 người/km2

Huyện lỵ: TT Xuân Trường

Bao gồm TT Xuân Trường và 19 xã là: Xuân Châu, Xuân Thượng, Xuân Thanh, Xuân Tân, Xuân Hồng, Xuân Thuỷ, Xuân Phong, Xuân Ngọc, Xuân Bắc, Xuân Đài, Xuân Phương, Xuân Trung, Thọ Nghiệp, Xuân Phú, Xuân Vinh, Xuân Tiến, Xuân Kiên, Xuân Hoà, Xuân Ninh.

Lịch sử

Đời Lê thuộc phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam. Đời Nguyễn thuộc phủ Xuân Trường, gồm các huyện: Mỹ Lộc, Giao Thủy, Nam Trực, Trực Ninh. Năm 1945 đổi là huyện Xuân Trường. Sau hợp nhất với huyện Giao Thủy thành huyện Xuân Thủy, huyện lị ở Ngô Đồng. Huyện tái lập tháng 2/1987.

Điều kiện tự nhiên

Xuân Trường là huyện thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, mầu mỡ, được bao bọc bởi 3 con sông lớn: Bắc là sông Hồng, phía Tây là sông Ninh Cơ, phía Đông là sông Sò, trên địa bàn huyện còn có hệ thống sông ngòi, mương máng chằng chịt, rất thuận tiện cho giao thông vận tải và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Kinh tế

Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, Xuân Trường là vựa lúa lớn của tỉnh Nam Định. Ngoài ra còn phát triển thủ công truyền thống như: làng nghề cơ khí (xã Xuân Tiến), làng trồng dâu nuôi tằm, kéo kén (xã Xuân Hồng), thêu ren (xã Xuân Phương), dệt chiếu cói (xã Xuân Ninh), chế biến lâm sản (xã Xuân Bắc), vận tải thuỷ (xã Xuân Trung), sản xuất lúa tám thơm (xã Xuân Đài).

Văn hoá – du lịch

Xuân Trường còn là một vùng đất văn hiến, có nhiều người học đỗ đạt cao. Toàn huyện có 17 di tích văn hóa lịch sử được nhà nước xếp hạng là: Nhà lưu niệm Trường Chinh, chùa Keo Hành Thiện, đền Ngọc Tiên – xã Xuân Hồng; đền Xuân Bảng, đền, chùa, chùa Ngọc Tỉnh – TT Xuân Trường; chùa Trà Lũng Trung – xã Xuân Trung; đền, chùa xã Xuân Bắc; đền Xuân Hy – xã Xuân Thuỷ, đền An Cư – Xuân Vinh; đền, chùa Kiên Lao – xã Xuân Kiên; đền, chùa Thọ Vực - xã Xuân Phong; từ đường họ Trần, họ Ngô - xã Thọ Nghiệp; chùa Lãng Lăng – xã Xuân Đài; đền chùa An Đạo, đền Liêu Đông – xã Xuân Tân; chùa Viên Quang – xã Xuân Ninh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt