<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Việt Yên

Vị trí

Việt Yên là huyện trung du phía Tây Nam của tỉnh Bắc Giang. Bắc giáp huyện Tân Yên. Nam giáp sông Cầu, ngăn cách với tỉnh Bắc Ninh Tây giáp huyện Hiệp Hoà. Đông giáp thành phố Bắc Gianghuyện Yên Dũng.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 171,4km2

Dân số: 153.200 người 2004

Mật độ: 894 người/km2

Huyện lỵ: thị trấn Bích Động

Bao gồm thị trấn Bích Động và 17 xã: Trung Sơn, Bích Sơn, Nghĩa Trung, Hồng Thái, Tăng Tiến, Quảng Minh, Vân Hà, Việt Tiến, Thượng Lan, Tự Lan, Minh Đức, Hương Mai, Tiên Sơn, Ninh Sơn, Hoàng Ninh, Vân Trung, Quang Châu.

Về đời Lê là huyện Yên Việt, thuộc phủ Bắc Hà. Năm 1820, đổi thành Việt Yên. Nay là huyện của tỉnh Bắc Giang.

Tiềm năng

Địa hình đồng bằng xen đồi thấp. Huyện lị là Việt Yên nằm trên quốc lộ 37, từ Bắc Giang đi Thái Nguyên. Quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện, nối liền  thành phố Bắc Ninh và thành phố Bắc Giang. Sông Cầu chảy ở phía Nam huyện, vừa là đường giao thông, vừa là nguồn cup cấp nước và phù sa cho nông nghiệp. Kinh tế của huyện chủ yếu là nông nghiệp. Di tích lịch sử có đình Thổ Hà và chùa Bổ Đà là hai địa danh nổi tiếng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt