<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Vũng Liêm

Tổng quan
 

Huyện ở phía Đông Nam của tỉnh Vĩnh Long; Bắc giáp sông Mang Thít, ngăn cách với huyện Mang Thíthuyện Tam Bình. Nam giáp huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh; Tây giáp huyện Trà Ôn cùng tỉnh; Đông giáp sông Cổ Chiên, ngăn cách với tỉnh Bến Tre. Về hành chánh, huyện bao gồm thị trấn Vũng Liêm và 19 xã: Tân Quới Trung, Quới An, Quới Thiện, Trung Chánh, Trung Hiệp, Thanh Bình, Trung Thành Tây, Tân An Luông, Hiếu Phụng, Trung Thành Đông, Trung Hiếu, Trung Thành, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Hiếu Thuận, Hiếu Nhơn, Trung An, Hiếu Thành và Hiếu Nghĩa.

Có nhiều giả thuyết cho rằng, tên gọi Vũng Liêm xuất phát từ chữ Vũng Linh hay Mé Lim. Tương truyền: Khi xưa, trong cuộc giao tranh của dân ta và địch, những người dân vô tội nơi đây bị thảm sát hàng loạt, thây chất đầy một vũng. Nơi đó sau này hình thành một cái vũng lớn rất linh thiêng, ở đây thường có các oan hồn hiện ra ở vùng đất bên hồ này, nên người dân thường gọi là hồ "Vũng Linh". Về sâu từ Vũng Linh được đọc trại ra thành Vũng Liêm.

Vũng Liêm có địa hình bằng phẳng, bị chia cắt bởi nhiều sông, rạch. Ngoài phương tiện giao thông bằng đường thủy, huyện Vũng Liêm còn có hệ thống đường bộ với quốc lộ 53 chạy dài từ thành phố Vĩnh Long đến Trà Vinh, xuyên qua Vũng Liêm từ Cầu Mới đến cầu Mây Tức, và các đường liên huyện, liên xã (tỉnh lộ 39, tỉnh lộ 31)…Vũng Liêm là nơi đầu tiên nổ ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở Vĩnh Long, đồng thời đây cũng là quê hương của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Vũng Liêm được thiên nhiên ưu đãi đất đai trù phú, cảnh quan sông nước, có 2 xã cù lao là  Thanh Bình và Quới Thiện rất thích hợp cho phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, huyện cũng có một số di tích văn hoá, lịch sử đáng để tham quan như: chùa Hạnh Phúc Tăng, đền Chu Văn Tiếp, đình Bình Phụng, tượng đài Đốc binh Lê Cẩn - Nguyễn Giao tại ngã ba An Nhơn, bia Nam Kỳ khởi nghĩa tại xã Thanh Bình.

Lịch sử
 

Vũng Liêm là quận thuộc tỉnh Vĩnh Long từ ngày 25-01-1908, có 3 tổng: Bình Hiếu với 4 làng, Bình Quới với 4 làng và Bình Trung với 6 làng. Ngày 09-02-1956, quận Vũng Liêm thuộc tỉnh Tam Cần. Ngày 03-01-1957, quận thuộc tỉnh Vĩnh Bình, gồm 3 tổng: Bình Hiếu với 3 xã, Bình Quới với 3 xã và Bình Trung với 3 xã; quận lỵ đặt tại xã Trung Thành.

Sau năm 1965, các tổng mặc nhiên giải thể. Ngày 14-01-1967, quận Vũng Liêm thuộc tỉnh Vĩnh Long. Sau 30-04-1975, Vũng Liêm là huyện của tỉnh Cửu Long, gồm 9 xã: Hiếu Thành, Quới Thiện, Trung Thành, Trung Hiếu, Trung Ngãi, Hiếu Phụng, Tân An Luông, Quới An, Trung Hiệp.

Ngày 27-03-1985, địa giới hành chính huyện Vũng Liêm được điều chỉnh như sau:

- Chia xã Hiếu Thành thành ba xã lấy tên là xã Hiếu Thành, xã Hiếu Nhơn và xã Hiếu Nghĩa.

- Chia xã Quới Thiện thành hai xã lấy tên là xã Quới Thiện và xã Thanh Bình.

- Tách ấp Phong Thới và ấp Trung Tín thuộc xã Trung Thành để thành lập thị trấn Vũng Liêm.

Ngày 26-12-1991, tỉnh Cửu Long chia thành tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh. Ngày 09-08-1994, huyện lập thêm các xã: Nguyễn Việt Hùng, Lê Văn Hoàng, Lê Quang Phòng, Nguyễn Chí Trai, Hiếu Thuận, Tân Quới Trung. Ngày 13-05-1995, đổi tên xã Nguyễn Việt Hùng thành xã Trung Thành Tây, đổi tên xã Lê Văn Hoàng thành xã Trung Thành Đông, đổi tên xã Lê Quang Phòng thành xã Trung An, đổi tên xã Nguyễn Chí Trai thành xã Trung Nghĩa. Cuối năm 2004, huyện Vũng Liêm có thị trấn Vũng Liêm và 19 xã: Tân Quới Trung, Quới An, Quới Thiện, Trung Chánh, Trung Hiệp, Thanh Bình, Trung Thành Tây, Tân An Luông, Hiếu Phụng, Trung Thành Đông, Trung Hiếu, Trung Thành, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Hiếu Thuận, Hiếu Nhơn, Trung An, Hiếu Thành và Hiếu Nghĩa.

Kinh tế
 

Địa hình Vũng Liêm thuộc đồng bằng duyên hải. Điều kiện thuận lợi phát triển nền kinh tế nông nghiệp. Theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, năm 2010, huyện Vũng Liêm có 38.000 ha sản xuất lúa, 700 ha trồng màu, 9.500 ha vườn cây ăn trái, 2.140 ha nuôi thuỷ sản và đưa tổng đàn gia súc đạt 125.000 con theo mô hình nuôi tập trung trang trại. Huyện khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất chuyên canh chất lượng cao tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, phấn đấu đến năm 2010 có 70% diện tích sản xuất nông nghiệp đạt giá trị 52 triệu đồng/ha và từ 20 đến 25% diện tích nông nghiệp đạt giá trị trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Nông nghiệp

Vũng Liêm là vùng sản xuất nhiều lúa gạo phẩm chất cao và gạo đặc sản. Huyện có 2 xã cù lao chuyên trồng cây ăn quả với nhiều loại trái cây đặc sản như: sầu riêng, bòn bon, măng cụt…Ngoài ra, huyện cũng trồng nhiều cây công nghiệp như dừa, lác, đậu nành…và cũng là huyện có đàn gia súc lớn nhất trong đó đàn bò còn nhiều tiềm năng.

Đầu năm 2008, huyện Vũng Liêm có 4.600 ha đất nông nghiệp đạt giá trị sản xuất trên 50 triệu đồng/ha/năm, tăng 114 ha (cho thu nhập 50 triệu đồng) so với năm 2006, trong đó 1.530 ha đất trồng cây hàng năm và 3.070 ha đất trồng cây lâu năm. Các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao được huyện Vũng Liêm khuyến khích nhân rộng như: mô hình nuôi cá ruộng lúa cho thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng/ha/năm, mô hình trồng lúa chất lượng cao cho hiệu quả bình quân 17,2 triệu đồng/ha/năm, mô hình nuôi cá tra xuất khẩu cho thu nhập từ 1,5 đến 2 tỷ đồng/ha/năm, các mô hình sản xuất rau màu luân canh cho thu nhập nhập từ 60 đến 65 triệu đồng/ha/năm, chuyên canh cây cói cho thu nhập từ 70 đến 75 triệu đồng/ha/năm, mô hình vườn chuyên canh cây ăn trái đặc sản, như măng cụt, sầu riêng... cho thu nhập từ 50 đến 120 triệu đồng/ha/năm.

Năm 2009, huyện có hơn 9.000 ha vườn cây ăn trái với các chủng loại chính như dừa, xoài, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm…Để nâng cao hiệu quả kinh tế vườn và hạn chế tình trạng được mùa, thất giá, gần đây, các địa phương trong huyện phát động phong trào trồng ca cao xen trong vườn cây ăn trái. Trong năm, nông dân huyện đã gieo trồng được hơn 84.500 cây ca cao xen trong 140 ha vườn cây ăn trái, nâng tổng diện tích vườn trồng xen ca cao trong huyện lên gần 440 ha.

Công nghiệp - Xây dựng

Giai đoạn 2001 đến năm 2005 và năm 2006 ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện không ngừng phát triển, tiểu thủ công nghiệp phát triển trên cơ sở sử dụng nguyên liệu và lao động tại chỗ. Đặc biệt là ngành đan lát, dệt chiếu thảm, số cơ sở và lao động không ngừng tăng. Bên cạnh đó giá trị sản xuất tăng theo từng năm. Tính đến cuối năm 2006 toàn huyện có 936 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Tổng số lao động là: 3.113 lao động, tăng 81 cơ sở và 178 lao động so năm 2005.
Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ năm 2001 đến 2005 tăng bình quân 10,18 %.

Huyện đã tiến hành quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp giai đoạn 2005 - 2010 và tầm nhìn đến 2020, đồng thời khảo sát tuyến công nghiệp dọc quốc lộ 53 và đường tỉnh 902. Cụm công nghiệp thứ I thuộc ấp Vàm An - xã Quới An, quy mô khoảng 16 ha đầu tư ngành nghề sản xuất gốm, gạch ngói xuất khẩu. Các cụm công nghiệp dọc quốc lộ 53 gồm: cụm công nghiệp ấp Rạch Trúc - Thị trấn Vũng Liêm, quy mô 10 ha; cụm công nghiệp ở xã Trung Hiếu, quy mô 10 ha. Huyện cũng đã lập hồ sơ đề nghị Tỉnh quy hoạch 4 làng nghề giai đoạn 2006 - 2010 gồm các làng nghề gạch gốm, trồng chế biến cây lát, đan lát.

Thương mại - Dịch vụ

Năm 2006, toàn huyện có 10 chợ và 3 điểm họp chợ, được phân bố khắp địa bàn, chợ vừa là đầu mối bán buôn vừa là nơi trực tiếp bán lẻ và tiêu thụ hàng hóa của người sản xuất, trong đó huyện đã xây dựng mới 01 chợ thị trấn và 02 chợ xã với cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Trong những năm sắp tới, hệ thống chợ sẽ được đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa để đảm bảo hầu hết các xã có điều kiện đều có chợ nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mua bán ngày càng tăng. Tính đến cuối năm 2006 toàn huyện có 4.759 cơ sở kinh doanh, thu hút khoảng 7.914 lao động.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ xã hội hàng năm đều tăng, từ năm 2001 đến 2005 tăng bình quân 11 %. Cụ thể: năm 2001 đạt 432.173 triệu đồng; năm 2002 đạt 478.518 triệu đồng; năm 2003 đạt 525.639 triệu đồng; năm 2004 đạt 584.886 triệu đồng; năm 2005 đạt 681.589 triệu đồng. Đến cuối năm 2006, tổng mức bán lẻ và kinh doanh dịch vụ hàng hoá trên địa bàn huyện đạt 806.692 triệu đồng tăng 18,35% so với cùng kỳ năm 2005, tương đương tăng 124.920 triệu đồng.

Theo định hướng phát triển kinh tế, những năm tới, huyện sẽ đẩy nhanh phát triển khu du lịch sinh thái làng vườn kết hợp du lịch trên sông 2 xã cù lao và các xã dọc sông Cổ Chiên, gắn với tuyến du lịch của tỉnh, của vùng; xây dựng điểm dừng là khu du lịch cồn Thanh Long ( Phước Lý, Quới Thiện ).

Xã hội
 

Ngành Y tế huyện Vũng Liêm gồm có các đơn vị phòng Y tế, bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế dự phòng và 20/20 xã - thị trấn đều có trạm y tế và một phòng khám đa khoa khu vực xã Quới Thiện, trong số này có 5 trạm y tế xã đạt chuẩn Y tế quốc gia, 03 xã đạt chuẩn làng văn hoá sức khoẻ. Tổ y tế ấp, khóm thành lập và đưa vào hoạt động 108 tổ/168 ấp, khóm toàn huyện. Tổng số cán bộ, công chức trong toàn ngành là 212 người, trong đó có 42 bác sĩ. Riêng Bệnh viện đa khoa huyện Vũng Liêm gồm 80 giường bệnh, được trang bị máy siêu âm, máy chụp x quang và thực hiện trung phẩu, tiểu phẩu.

Ngành giáo dục huyện Vũng Liêm cũng được chú trọng phát triển về quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục. Năm 2006, toàn huyện có 86 trường từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Bậc mầm non 100% xã - thị trấn có trường mẫu giáo; bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có 64 trường, trong đó có 03 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2005 - 2006, tổng số học sinh của huyện là 38.055 em; tổng số giáo viên là 1.810 người, trong đó chuẩn hoá đạt 88,70%, đạt trên chuẩn 10%. Các trung tâm học tập cộng đồng được thành lập ở 20/20 xã - thị trấn đã mở nhiều chuyên đề phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân.

Trung tâm dạy nghề huyện được thành lập từ năm 2002. Trung tâm thường xuyên mở các lớp đào tạo ngắn hạn gồm: may công nghiệp, cơ khí (hàn, tiện), sửa chữa xe gắn máy, điện công nghiệp - dân dụng, thi lấy giấy phép lái xe mô tô hạng A1 và dạy nghề lao động nông thôn. Ngoài ra, trung tâm còn liên kết các trường, cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh được chấp thuận cho đào tạo dài hạn như: trung cấp chăn nuôi thú y, điện công nghiệp bậc 3/7, xe máy công trình bậc 3/7, trồng trọt bảo vệ thực vật, giới thiệu việc làm, và xuất khẩu lao động.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt