<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Tuyên Hoá

Vị trí

Tuyên Hoá là huyện phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Bình. Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh. Tây và Nam giáp huyện Minh Hoá. Đông giáp huyện Quảng Trạch. Huyện được đặt năm 1874, tách từ miền thượng du huyện Minh Chính ra, huyện lị ở Đạm Thuỷ (hay chợ Gát), sau dời xuống Minh Cầm. Nay chia làm 2 huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 1.149,4km2

Dân số: 76.100 người 2004

Mật độ: 66 người/km2

Huyện lỵ: thị trấn Đồng Lê

Bao gồm thị trấn Đồng Lê và 19 xã là: Hương Hoá, Kim Hoá, Thuận Hoá, Đồng Hoá, Thạch Hoá, Đức Hoá, Ngư Hoá, Mai Hoá, Tiến Hoá, Thanh Hoá, Thanh Thạch, Lâm Hoá, Lê Hoá, Sơn Hoá, Nam Hoá, Phong Hoá, Châu Hoá, Văn Hoá, Cao Quảng.

Tiềm năng

Huyện có sông Gianh nguồn từ núi Côpi (2017m) ở biên giới Việt - Lào chảy xuyên qua. Ngày 18/11/1964, diễn ra trận chiến đấu của tiểu đoàn 14 phòng không thuộc sư đoàn 325, Quân khu 4, bảo vệ tuyến vận tải chiến lược Cha Lo, hiệp đồng cùng quân dân huyện Tuyên Hoá đánh trả 18 lần chiếc máy bay Mỹ, với khẩu hiệu: “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!” của Nguyễn Viết Xuân trong trận này.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt