<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Thuỷ Nguyên

Vị trí

Thuỷ Nguyên là huyện tận cùng phía Bắc của thành phố Hải Phòng. Bắc giáp sông Đá Bạcsông Bạch Đằng, ngăn cách với tỉnh Quảng Ninh. Nam giáp các quận Hồng Bàng Ngô Quyền, ranh giới là sông Cấm. Tây Bắc giáp tỉnh Hải Dương. Tây Nam giáp huyện An Dương. Đông giáp sông Bạch Đằng, ngăn cách với tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 242,8km2

Dân số: 284.400 người 2004

Mật độ: 1.171 người/km2

Huyện lỵ: thị trấn Núi Đèo

Bao gồm: thị trấn Núi Đèo, thị trấn Minh Đức và 35 xã là: Gia Minh, Gia Đức, Minh Tân, Trung Hà, Ngũ Lão, Hoà Bình, Thuỷ Đường, Thiên Hương, Hoa Động, Lâm Động, Hoàng Động, Tam Hưng, Phục Lễ, Phà Lễ, Lập Lễ, Thuỷ Triều, Thuỷ Sơn, An Lư, Tân Dương, Dương Quan, Liên Khê, Lưu Kỳ, Kỳ Sơn, Lưu Kiếm, Chính Mỹ, Quảng Thanh, Kênh Giang, Đông Sơn, Mỹ Đồng, Lại Xuân, An Sơn, Phù Ninh, Hợp Thành, Cao Nhân, Kiền Bái.

Tên xưa là Thuỷ Đường, năm 1886 đổi tên là Thuỷ Nguyên; trước thuộc tỉnh Hải Dương, nay là huyện của thành phố Hải Phòng.

Điều kiện tự nhiên

Địa hình Thuỷ Nguyên khá đa dạng, dốc từ phía Tây Bắc xuống Đông Nam, vừa có núi đất, núi đá vôi, vừa có đồng bằng và hệ thống sông hồ dày đặc. Đây chính là những điều kiện tự nhiên thuận lợi để huyện Thuỷ Nguyên phát triển một nền kinh tế đa dạng về ngành nghề bao gồm cả nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản và du lịch.

Du lịch

Huyện Thuỷ Nguyên là nưi tập trung nhiều di tích lịch sử và danh thắng bậc nhất của Hải Phòng như: đình Kiền Bái, đền Lê Ích Mộc, chùa Hoàng Pha, đình và chùa Trịnh Xá, miếu Phương Mỹ, đền Quảng Cư, miếu Thuỷ Tú, đình An Lư, hồ Sông Giá, hang Lương, hang Vua, khu vực núi Tràng Kênh... Trong đó có nhiều di tích đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt