<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Thiệu Hóa

Vị trí

Huyện của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Hoằng Hoá. Tây giáp huyện Thọ Xuân. Nam giáp huyện Đông Sơn, Thiệu Sơn và thành phố Thanh Hoá. Bắc giáp huyện Yên Định.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 175,5 km2

Dân số: 190.200 người (2004)

Mật độ dân số: 1.084 người/km2

Bao gồm thị trấn Vạn Hà và 30 xã: Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Thành, Thiệu Công, Thiệu Long, Thiệu Giang, Thiệu Quang, Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh, Thiệu Tân, Thiệu Khánh, Thiệu Dương, Thiệu Vân, Thiệu Giao, Thiệu Châu, Thiệu Nguyên, Thiệu Đô, Thiệu Phú, Thiệu Phúc, Thiệu Tiến, Thiệu Minh, Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hoà, Thiệu Tâm, Thiệu Viện, Thiệu Vận, Thiệu Lý và Thiệu Trung.

Lịch sử

Thiệu Hoá ngày nay được kiến tạo từ hai vùng đất thuộc huyện Quân Ninh và huyện Tư Phố trong quận Cửu Chân. Dấu tích thành Tư Phố - trị sở của quận và lỵ sở của huyện, điểm hội tụ, đầu mối giao thông thuỷ - bộ của cả khu vực hiện vẫn còn tại làng Giang (Dương Xá - Thiệu Dương).

Sang thời Lý - Trần, các huyện trên đổi tên là Lương Giang và Cửu Chân. Ðến thời Lê, các tên gọi Thụy Nguyên và Ðông Sơn lần lượt được thay thế. Ðến thế kỷ XV, vào đầu thời Lê Thuận Thiên (năm 1428), do là nơi phát tích của nhà Lê nên triều đình đem đất này đặt làm Tây Kinh và đổi tên huyện là Thuỵ ứng. Khi Lê Hồng Ðức định bản đồ, đưa huyện lỵ vào phủ Thiệu Thiên, lấy lại tên cũ là Lương Giang. Ðời Ðoan Khánh đổi tên thành huyện Thụy Nguyên.

Thời Nguyễn, dưới triều Gia Long, huyện lỵ dời về Mật Vật. Dưới thời Minh Mạng, huyện lỵ đóng ở Kiến Trung (nay thuộc xã Thiệu Hưng). Năm 1815, phủ Thiệu Thiên đổi tên thành phủ Thiệu Hoá. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngoài việc bỏ đơn vị hành chính cấp trung gian là tổng, đổi phủ Thiệu Hoá thành huyện Thiệu Hoá. Ðứng trước hoạch định lớn về vai trò của cấp huyện, ngày 5-7-1977, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 177/CP về việc giải thể huyện Thiệu Hoá. 15 xã nằm trong vùng tả ngạn sông Chu sáp nhập vào huyện Yên Ðịnh, lập ra huyện mới mang tên Thiệu Yên, 16 xã còn lại ở hữu ngạn sông Chu sáp nhập vào Ðông Sơn, lập ra huyện Ðông Thiệu (năm 1982 đổi theo tên cũ là Ðông Sơn).

Sau 20 năm, ngày 18-11-1996, huyện Thiệu Hoá được tái lập theo Nghị định số 72/CP của Chính phủ. Ngày 1-1-1997, địa giới và tổ chức hành chính trở lại như Thiệu Hoá của 20 năm trước đây.

Văn hoá – du lịch

Mảnh đất Thiệu Hoá là một trong những cái nôi của người Việt cổ, nơi sinh dưỡng nhiều anh hùng hào kiệt và các bậc khai quốc công thần được lưu danh, nơi có truyền thống văn hoá đặc sắc, truyền thống chống giặc ngoại xâm kiên cường. Những tinh hoa, những truyền thống vẻ vang đó được nhân dân Thiệu Hoá phát huy cao độ trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đến với Thiệu Hoá du khách có thể ghé thăm khu du lịch Hàm Rồng, di tích đồi Quyết Thắng, đền An Lạc, Hải Mao, Tối Linh Công Chúa, Phong Phú, Chính Liên


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt