<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Thanh Oai

Thanh Oai là huyện của tỉnh Hà Tây cũ. Sau ngày 01/08/2008, tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội, Thanh Oai trở thành huyện trực thuộc thành phố Hà Nội. Phía Bắc giáp quận Hà Đông. Phía Nam giáp huyện Ứng Hoà. Phía Tây giáp sông Đáy, ngăn cách với huyện Chương Mỹ. Phía Đông giáp huyện Thường Tín.

Các đơn vị hành chính của huyện gồm thị trấn Kim Bài và 20 xã là Bích Hòa, Bình Minh, Cao Dương, Cao Viên, Cự Khê, Dân Hòa, Đỗ Đông, Hồng Dương, Kim An, Kim Thư, Liên Châu, Mỹ Hưng, Phương Trung, Tam Hưng, Tân Ước, Thanh Cao, Thanh Mai, Thanh Thùy, Thanh Văn, Xuân Dương.

Lịch sử
 

Tên gọi Thanh Oai có từ đời Lý. Đời thuộc Minh là huyện thuộc phủ Uy Man. Đời Lê thuộc phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam.

Năm 1831, vua Minh Mạng lập tỉnh Hà Nội. Huyện Thanh Oai lúc đó thuộc phủ Ứng Hòa của tỉnh Hà Nội. Phủ Ứng Hòa gồm 4 huyện là Sơn Minh, Chương Đức, Thanh Oai và Hoài An.

Năm 1888, Pháp lập ra tỉnh Hà Đông và lúc đó huyện Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Đông.

Ngày 4/01/1955, Chính phủ ban hành Nghị định số 436 - TTg giải tán quận Văn Điển do Pháp lập ra trong thời gian bị tạm chiếm trả lại cho tỉnh Hà Đông để tổ chức lại hai huyện Thanh Oai và Thanh Trì.

Ngày 20/04/1961, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa II thông qua Nghị quyết phê chuẩn mở rộng thành phố Hà Nội lần thứ nhất. Theo đó, sáp nhập phần lớn các xã thuộc huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông vào thành phố Hà Nội.

Ngày 17/05/1961, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 70 - CP sáp nhập các xã, các thôn còn lại của huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông vào các huyện Thường Tín, Thanh Oai và thị xã Hà Đông. Theo đó, các xã Kiến Hưng, Mỹ Hưng, Cự Khê, Hữu Hòa được sáp nhập vào huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông.

Ngày 21/04/1965, tỉnh Hà Tây được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Sơn Tây và Hà Đông. Theo đó, huyện Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Tây gồm 26 xã là Kim An, Cao Viên, Thanh Cao, Thanh Mai, Xuân Dương, Bích Hòa, Phương Trung, Cao Dương, Bình Minh, Kim Thư, Tam Hưng, Đỗ Động, Hồng Dương, Dân Hòa, Thanh Văn, Tân Ước, Thanh Thùy, Liên Châu, Mỹ Hưng, Cự Khê, Kiến Hưng, Hữu Hòa, Phú Lương, Phú Lãm, Biên Giang, Đồng Mai.

Ngày 15/9/1969, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 178 - CP về việc mở rộng địa giới thị xã Hà Đông và sáp nhập xã Kiến Hưng của huyện Thanh Oai vào thị xã Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây. Sau khi điều chỉnh, huyện Thanh Oai còn 25 xã.

Ngày 27/12/1975, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa V thông qua Nghị quyết hợp nhất 2 tỉnh Hà Tây và Hòa Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình. Theo đó, huyện Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Sơn Bình.

Ngày 29/12/1978, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa VI thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc sáp nhập một số huyện, thị xã và thị trấn của tỉnh Hà Sơn Bình vào thành phố Hà Nội.

Ngày 17/02/1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 49 - CP về việc điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn của Hà Nội. Theo đó, sáp nhập xã Hữu Hòa của huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Sơn Bình vào huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sau khi điều chỉnh, huyện Thanh Oai còn 24 xã.

Ngày 12/08/1991, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII thông qua Nghị quyết chia tỉnh Hà Sơn Bình thành hai tỉnh Hòa BìnhHà Tây. Lúc này huyện Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Tây.

Ngày 23/6/1994, Chính phủ ra Nghị định số 52 - CP về việc điều chỉnh địa giới các huyện thuộc tỉnh Hà Tây. Theo đó, thành lập thị trấn Kim Bài thuộc huyện Thanh Oai trên cơ sở một phần diện tích và nhân khẩu của xã Kim An, Đỗ Động. Sau khi điều chỉnh, huyện Thanh Oai có 25 đơn vị hành chính trực thuộc gồm thị trấn Kim Bài và 24 xã.

Ngày 23/9/2003, Chính phủ ra Nghị định số 107/2003/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính và chuyển hai xã Phú Lương và Phú Lãm thuộc huyện Thanh Oai về thị xã Hà Đông quản lý. Sau khi điều chỉnh, huyện Thanh Oai còn 23 đơn vị hành chính gồm thị trấn Kim Bài và 22 xã.

Ngày 04/01/2006, Chính phủ ra Nghị định số 01/2006/NĐ-CP, điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây; và sáp nhập một phần diện tích cùng nhân khẩu của thôn Phượng Bãi, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ vào xã Biên Giang, huyện Thanh Oai. Chuyển toàn bộ xã Biên Giang và Đồng Mai thuộc huyện Thanh Oai về thị xã Hà Đông quản lý. Sau khi điều chỉnh, huyện Thanh Oai còn 21 đơn vị hành chính gồm thị trấn Kim Bài và 20 xã.

Từ ngày 01/08/2008, toàn bộ tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội theo Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII ngày 29/5/2008. Theo đó, huyện Thanh Oai thuộc Hà Nội.

Kinh tế
 

Thanh Oai là một huyện đồng bằng thuần nông, nhân dân huyện chủ yếu sống bằng nông nghiệp và một số ngành nghề thủ công truyền thống. Kinh tế của huyện chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp. Trong những năm gần đây, huyện đang chú trọng đến việc chuyển đổi mô hình canh tác trên những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa - cá, chuyên cá, cây ăn quả và xây dựng thành các trang trại. Nhiều hộ gia đình đã xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa có thu nhập cao như một số hộ nông dân vùng bãi ven sông Đáy phát triển vườn cây ăn quả có thu nhập đạt hơn 50 triệu đồng/năm. Lĩnh vực chăn nuôi có bước tăng trưởng khá ổn định nhờ chú trọng đẩy mạnh công tác thú y, kiểm soát không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Hiện nay, huyện đã tiến hành chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỉ lệ nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ, trong đó đặc biệt là phát triển các làng nghề truyền thống. Đây là một thế mạnh của Thanh Oai. Huyện có tất cả 118 làng có nghề (trong đó 27 làng nghề đã được công nhận) như nón làng Chuông, quạt làng Vác, điêu khắc Thanh Thùy, sơn tượng Võ Tăng, tương Cự Đà, giò chả Ước Lễ .... Trên địa bàn huyện đã xây dựng 2 cụm, 7 điểm công nghiệp, thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh. Từ sự chuyển biến tích cực về cơ cấu kinh tế, hàng năm tỉ lệ tăng trưởng kinh tế đều đạt từ 13,5% trở lên, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được đầu tư xây dựng. Đến nay, có trên 90% đường giao thông nông thôn được trải nhựa, bê tông, trường học, trạm xá cơ bản đã được xây kiên cố, cao tầng, 100% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt.

Tổng giá trị sản xuất trong năm 2009 ước đạt gần 1.760 tỷ đồng, bằng 103,5% so với kế hoạch, tăng 10,14% so với năm 2008. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 510 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước đạt 876 tỷ đồng và giá trị các ngành dịch vụ ước đạt 373 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế của huyện năm 2009 với nông nghiệp chiếm 29%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 49,8% và dịch vụ chiếm 21,2%.

Văn hoá - Xã hội
 

Huyện Thanh Oai cũng là một trong những địa phương chú trọng nhiều đến việc phát triển văn hoá - xã hội. Hiện toàn huyện đã tiến hành xây dựng nhà văn hoá tại các thôn làng, cụm dân cư, trong đó đã có trên 60% số làng có nhà văn hoá đạt chuẩn. Năm 2007 đã có 83,7% số hộ, gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có 60% số làng, cụm dân cư, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu làng, cơ quan văn hóa. Hai năm một lần huyện tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa, làng, cơ quan văn hóa tiêu biểu xuất sắc, các cá nhân, tập thể xuất sắc đều được UBND huyện tặng giấy khen và phần thưởng.

Về lao động, việc làm: năm 2009, huyện đã giải quyết việc làm mới cho 1.480 lao động, trong đó đi xuất khẩu lao động là 30 người.

Huyện cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh, thực hiện xoá gần 480 phòng học cấp 4, phòng học tạm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

Về y tế, huyện Thanh Oai cũng đã tổ chức khám bệnh cho khoảng 143.600 bệnh nhân vào năm 2009, đạt 102,5% so với kế hoạch. Năm 2009, toàn huyện có hai xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng tổng số xã 13/21 xã, thị trấn đạt chuẩn. Huyện đã có 17/21 trạm y tế có bác sĩ.

Toàn huyện hiện có 122 di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng, trong đó đã có trên 60% di tích được tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị. Có những di tích được đầu tư tới hơn 10 tỷ đồng như chùa Bối Khê, Tam Hưng… Huyện Thanh Oai có 81 lễ hội truyền thống, trong đó có nhiều lễ hội lớn như: lễ hội chùa Bối Khê (xã Tam Hưng), lễ hội Bình Đà (xã Bình Minh)…


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt