<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Thường Xuân

Vị trí

Huyện của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Triệu Sơnhuyện Thọ Xuân. Tây giáp tỉnh Nghệ An và Lào. Nam giáp huyện Như XuânNghệ An. Bắc giáp huyện Lang ChánhNgọc Lặc.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 1.105,1km2

Dân số: 85.300 người (2004)

Mật độ dân số: 77 người/km2

Bao gồm thị trấn Thường Xuân và 19 xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Xuân Khao, Xuân Liên, Lương Sơn, Xuân Mỹ, Xuân Cẩm, Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh, Xuân Cao, Vạn Xuân, Xuân Lẹ, Xuân Lộc, Luân Khê, Xuân Chinh, Xuân Thắng, Tân Thành và Luận Thành.

Lịch sử

Thời thuộc Hán là phần đất của huyện Vô Biên và huyện Cư Phong. Từ thời Tam Quốc đến thời Tuỳ là phần đất thuộc huyện Di Phong. Thời Ðường là phần đất thuộc huyện Trường Lâm. Thời Ðinh - Lê - Lý vẫn giữ nguyên như thời Ðường. Thời Trần - Hồ và thuộc Minh gồm hai phần: một phần lớn thuộc huyện Nga Lạc (châu Thanh Hoá); phần còn lại thuộc huyện Nông Cống (châu Cửu Chân). Thời Lê vẫn là miền đất thuộc huyện Nga Lạc và Nông Cống (chưa có châu Thọ Xuân).

Năm Minh Mạng thứ 16 (năm 1835), nhập huyện Thọ Xuân cũ (gồm 2 tổng Mậu Lộc và Quân Nhân) vào châu Lang Chánh. Huyện Thọ Xuân cũ (miền núi) mất tên, xoá đơn vị hành chính (huyện Thọ Xuân cũ không phải là huyện Thọ Xuân ngày nay. Huyện Thọ Xuân ngày nay lúc đó là huyện Lôi Dương)

Năm Minh Mạng thứ 18 (năm 1837): tách 2 tổng Mậu Lộc và Quân Nhân (của huyện Thọ Xuân cũ), cộng với tổng Luận Ðạm (tức Luận Khê thuộc huyện Lôi Dương), cùng tổng Như Lãng (huyện Nông Cống) để lập thành châu Thường Xuân.

Năm Tự Ðức thứ 3, bỏ tri châu, cho phủ Thọ Xuân kiêm lý.

Sau năm 1945, đổi châu Thường Xuân thành huyện Thường Xuân.

Kinh tế – xã hội

Là huyện vùng cao, nằm ở phía Tây Nam thành phố Thanh Hóa, huyện Thường Xuân được xếp vào hàng khó khăn nhất, nhì tỉnh Thanh Hoá. Thị trấn Thường Xuân là trung tâm kinh tế - văn hóa của huyện, nằm trên đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15A, tỉnh lộ 507. Với vị thế này, Thường Xuân đã trở thành huyện trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa về phát triển lâm nghiệp, nơi gặp gỡ giao lưu kinh tế - văn hóa của ba dân tộc Thái, Mường, Kinh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt