<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Quan Hoá

Vị trí

Quan Hoá là một huyện nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp huyện Bá Thước. Tây giáp huyện Mường Lát. Nam giáp huyện Quan Sơn. Bắc giáp tỉnh Sơn La.

 Thông tin sơ lược

Diện tích: 996,5km2

Dân số: 40.700 người (2004)

Mật độ dân số: 41 người/km2

Dân tộc: Mường, Mông, Hoa, Thái và Kinh

Bao gồm thị trấn Quan Hoá và 17 xã: Trung Sơn, Thành Sơn, Phú Lê, Trung Thành, Phú Thanh, Phú Sơn, Phú Xuân, Hiền Chung, Nam Tiến, Thanh Xuân, Nam Đông, Hồi Xuân, Phú Nghiêm, Xuân Phú, Thiên Phủ, Hiền Kiệt và Nam Động.

 Lịch sử

Thời nhà Hán, vùng đất này thuộc miền đất cực tây huyện Ðô Lung, thời Tề đổi tên từ Ðô Lung thành Cát Lung. Ðến thời Ðường, vùng đất này thuộc huyện Trường Lâm. Thời Ðinh, Lê, Lý không thay đổi. Thời Lê có tên là châu Quan Gia (bởi có Mường Ca - Ða) thuộc phủ Thanh Ðô (bên cạnh các châu khác là: châu Lang Chánh, châu Tâm, châu Sâm).

Năm Minh Mạng thứ 16 (năm 1835) hợp nhất châu Tâm với châu Quan Gia để lập ra châu Quan Hóa. Châu Quan Hóa có tên từ đây. Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, châu Quan Hóa đổi tên thành huyện Quan Hóa với 32 xã và 1 thị trấn.

Thực hiện Nghị định 72/CP của Chính phủ ngày 18-11-1996 về việc điều chỉnh địa giới tỉnh Thanh Hóa, huyện Quan Hóa chia làm 3 huyện: huyện Quan Hóa, huyện Quan Sơn và huyện Mường Lát.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt