<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Quảng Uyên

Vị trí

Huyện ở phía Ðông Bắc tỉnh Cao Bằng. Đông giáp huyện Hạ Lang, Phục Hoàhuyện Trùng Khánh. Tây giáp huyện Hoà An. Nam giáp huyện Phục HoàHoà An. Bắc giáp huyện Trà LĩnhTrùng Khánh.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 383,3 km2

Dân số: 43.100 người (2004)

Mật độ dân số: 112 người/km2

Bao gồm thị trấn Quảng Uyên và 16 xã: Phi Hải, Quảng Hưng, Bình Lăng, Quốc Dân, Quốc Phong, Bình Lăng, Độc Lập, Cai Bộ, Phúc Sen, Đoài Khôn, Chí Thảo, Tự Do, Hồng Định, Hồng Quang, Ngọc Động, Hoàng Hải và Hạnh Phúc.

Lịch sử

Đời Lý gọi là châu Quảng Nguyên, đời Lê là châu Lộng Nguyên, sau đổi là Quảng Uyên. Năm 1834 đổi là huyện thuộc phủ Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Theo Lý sử, khoảng năm Thái Ninh, Tống Quách Quỳ đến xâm luợc phương Nam lấy châu Quảng Nguyên của Việt Nam và đổi tên châu này là Thuận Châu, bổ Đào Bát làm Tri châu. Nhân Tông sai Đào Tôn Nguyên đem voi cống nhà Tống, xin trả lại đất châu Quảng Nguyên. Tống Thần Tông cho lại đất ấy.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt